Campari acquires Fratelli Averna S.p.A.

Campari acquires Fratelli Averna S.p.A.

GLOBAL Financial Results